DIGITALEUROPE Politika Direktörü Ray Pinto Derneğimizi Ziyaret Etti

DIGITALEUROPE Politika Direktörü Ray Pinto Derneğimizi Ziyaret Etti

DIGITALEUROPE dijital dönüşümden sorumlu Politika Direktörü Sn. Ray Pinto 29 Ocak 2019 günü Derneğimizi ziyaret etti. Kendisi ile Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye’nin Avrupa Dijital Ortak Pazarına (Digital Single Market) uyumunun önemini ve dijital dönüşüm alanında işbirliği imkanlarını nasıl geliştirebileceğini konuştuk. Bunun için Gümrük Birliği içinde malların serbest dolaşımında olduğu gibi veri akışının önündeki engellerin kaldırılması, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlarından karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için öncelikle Avrupa Birliği’nin “General Data Protection Regulation (GDPR)” olarak bilinen ve verilerin korunmasını güvence altına alan tüzüğüne uyum sağlamanın gerekliliği üzerinde durduk. Ayrıca, IoT (Internet of Things) cihazların siber saldırılara ve tehditlere karşı daha güvenli hale getirilmesine yönelik siber güvenlik belgeleme standartları dahil geniş düzenlemeleri içeren ve onay süreci tamamlanmak üzere olan AB Siber Güvenik Tüzüğü’ne Türkiye’nin uyumun dijital dönüşüm çalışmalarının en önemli adımlarından birini teşkil edeceğinde hemfikir olduk. Diğer yandan yapay zeka, büyük veri, veri analitiği, bulut bilişim, akıllı makinalar, yeni malzemeler vb. dijital düşümü mümkün kılacak yeni teknolojilerin geliştirilmesinden, bu iş için gerekli becerilere sahip yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması kadar bir çok alanda temel poliitikaların oluşturulmasında işbirliği imkanlarının olduğunu gördük.

Sosyal Medyada Paylaş